Not known Factual Statements About להגיש תביעה קטנה

·       כמה משתתפים ציינו כי בין אם פועלים לפי חוק ההתגוננות האזרחית או לפי פקודת המשטרה, בסופו של דבר הסוגייה מגיעה לפתחו של שר הבטחון כיוון שבדרך כלל לצבא ישנם הכלים הרבים ביותר להתמודדות עם האירוע. במקרה הדמיוני אשר הוצג, לאחר יירוט המטוס ומאחר שאין איום של התקפה נוספת, האירוע הופך, לכאורה, לאירוע אזרחי ובריאותי.

טורקיה שלחה משלוח של סירות גומי עם חיילי הצבא הטורקי, אשר החלו לסייע בפינוי באישור ראש הממשלה, כאשר גם הם משתמשים בכח כנגד דיירי הקומות הגבוהות המבקשים להתפנות.

·       חלק מהקושי הקיים היום בהכרזת "מצב מיוחד בעורף" הוא שלא ברור מה קורה כאשר ניתנות החלטות סותרות. לדוגמה, כשרשות מקומית מכריזה בניגוד לקביעת פיקוד העורף.

דר' סיגל הורוביץ- מאמר דיעה ישראלים תבעו את משעל על הרג המשת"פים?

This workshop will offer participants a balanced mix of arduous scholarly dialogue and much more calm social conversation.

במצבי אסון יש להתייחס לשני צירים: ציר הפו"ש (פיקוד ושליטה), שבמקרה זה יהיה בידי המשטרה, והציר האזרחי המצוי בדיון אצל ראש הממשלה.

Lawful facets of the usage of advance systems inside the battlefield or for counter-terrorism uses.

סא"ל רוני קציר (לשעבר, עוזר משפטי של הפרקליט הצבאי הראשי)

·       חוק יסוד: הצבא מגדיר את היחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. הדרג המדיני מעורב בקביעת הנהלים אולם בזמן אמת ובלחץ זמן - לא תמיד יש זמן לקיים דיון וממשק עימו.

·       במענה לשאלה, האם בסופו של דבר בין כה וכה הסמכות מתגלגלת אל הצבא – התשובה שניתנה היתה שלא בהכרח.

גל צונאמי פגע במישור החוף הישראלי; חיידק האנתרקס הופץ באזור מיושב; משבר כלכלי עורר מהומות חברתיות שהביאו למרד מיסים; מתקפת סייבר מאיימת על משרדי הממשלה...

ריכוז והנחייה   : עו"ד אהוד קרמר, חבר website בפורום הממונים על העמדת מידע לציבור של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

·       האזרחים אינם יודעים להבחין בין מצב של שגרה למצב חירום כי ישראל במצב חירום תמידי. הן לרשויות והן לאזרחים יש אינטרס לבטל את מצב החירום ולהותיר את היכולת להכריז על מצב חירום באירועים נקודתיים.

פרופ' אהוד קינן - הפקולטה לכימיה בטכניון (ראש הוועדה שמונתה מטעם העירייה)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *